วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างเหมาบริการ GSB Contact Center ธนาคารออมสิน 1115 โดยวิธีประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์

ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างเหมาบริการ GSB Contact Center ธนาคารออมสิน 1115 โดยวิธีประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

200,003,400

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

200,003,400.00

วันที่ประกาศ : 10 พ.ค. 2566

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content