วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับสมุดเงินฝากอัตโนมัติ พร้อม Software ยี่ห้อ Hitachi รุ่น BH180 จำนวน 312 เครื่อง และระบบสนับสนุน (Server) จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับสมุดเงินฝากอัตโนมัติ พร้อม Software ยี่ห้อ Hitachi รุ่น BH180 จำนวน 312 เครื่อง และระบบสนับสนุน (Server) จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

6,920,779.16

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

6,920,779.16

วันที่ประกาศ : 12 เม.ย. 2566

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content