วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างเหมาบริการระบบบริหารจัดการ ระบบสะสมคะแนนและการจัดการของรางวัล โครงการ GSB Way Point ระยะเวลา 24 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างเหมาบริการระบบบริหารจัดการ ระบบสะสมคะแนนและการจัดการของรางวัล โครงการ GSB Way Point ระยะเวลา 24 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วงเงินงบประมาณ

3,235,500.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

3,235,398.84

วันที่ประกาศ : 1 มี.ค. 2566

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content