วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ให้บริการ Non-voice โครงการรวามศูนย์ Call Center 1115 ธนาคารออมสิน โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ให้บริการ Non-voice โครงการรวามศูนย์ Call Center 1115 ธนาคารออมสิน โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

7,152,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

6,960,000.00

วันที่ประกาศ : 15 ก.ย. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร