วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างจัดกิจกรรมประชุมคณะผู้บริหารสายงานกิจการสาขา ระดับผู้จัดการสาขาหรือเทียบเท่าขึ้นไป โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างจัดกิจกรรมประชุมคณะผู้บริหารสายงานกิจการสาขา ระดับผู้จัดการสาขาหรือเทียบเท่าขึ้นไป โดยวิธีคัดเลือก

วงเงินงบประมาณ

3,496,760.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

3,496,760.00

วันที่ประกาศ : 10 ส.ค. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content