วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างถ่ายภาพ (Photo Stock) เพื่อประกอบการจัดทำอาร์ตเวิร์คสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างถ่ายภาพ (Photo Stock) เพื่อประกอบการจัดทำอาร์ตเวิร์คสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

1,981,140.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

1,981,140.00

วันที่ประกาศ : 27 ก.ค. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร