วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างที่ปรึกษาในการพัฒนาโมเดลวางแผนการเติมเงินเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM Cash Optimization) และโมเดลแนะนำผลิตภัณฑ์ให้ลูกค้า (Product Recommendation) โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างที่ปรึกษาในการพัฒนาโมเดลวางแผนการเติมเงินเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM Cash Optimization) และโมเดลแนะนำผลิตภัณฑ์ให้ลูกค้า (Product Recommendation) โดยวิธีคัดเลือก

วงเงินงบประมาณ

15,000,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

13,801,324.90

วันที่ประกาศ : 4 ก.ค. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร