วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างบริการวิชาการสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ

ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างบริการวิชาการสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ

วงเงินงบประมาณ

4,700,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

4,550,000.00

วันที่ประกาศ : 9 มิ.ย. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร