วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน 4 แบบพิมพ์ โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน 4 แบบพิมพ์ โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

761,500.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

761,500.00

วันที่ประกาศ : 5 เม.ย. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content