วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างเหมาบริการปรับปรุง Data Center โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างเหมาบริการปรับปรุง Data Center โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

43,152,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

43,152,000.00

วันที่ประกาศ : 4 เม.ย. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content