วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างบำรุงรักษา Hardware สำหรับระบบเชื่อมโยงการทำธุรกรรมทางการเงินระหว่างธนาคาร (ITMX Access Node) ระยะเวลา 3 ปี โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างบำรุงรักษา Hardware สำหรับระบบเชื่อมโยงการทำธุรกรรมทางการเงินระหว่างธนาคาร (ITMX Access Node) ระยะเวลา 3 ปี โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

1,540,800.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

1,540,800.00

วันที่ประกาศ : 18 มี.ค. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content