วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างปรับปรุงอาคาร 4 ชั้น 1 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างปรับปรุงอาคาร 4 ชั้น 1 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ โดยวิธีคัดเลือก

วงเงินงบประมาณ

4,652,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

4,652,000.00

วันที่ประกาศ : 2 ธ.ค. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content