วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบ Core Banking Systems (CBS) ระยะเวลา 5 เดือน โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบ Core Banking Systems (CBS) ระยะเวลา 5 เดือน โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

18,331,333.34

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

18,331,333.34

วันที่ประกาศ : 25 พ.ย. 2563

ดาวน์โหลดเอกสาร