วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างบำรุงรักษาเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) และระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ (BAS) สำหรับศูนย์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างบำรุงรักษาเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) และระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ (BAS) สำหรับศูนย์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วงเงินงบประมาณ

6,422,550.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

6,422,550.00

วันที่ประกาศ : 3 ธ.ค. 2563

ดาวน์โหลดเอกสาร