วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์การเป็นธนาคารทางสถานีวิทยุในรายการ เก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน รายการเล่าสู่กันฟัง และรายการสบาย…สบายหลังข่าว โดยวิธีพิเศษ

ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์การเป็นธนาคารทางสถานีวิทยุในรายการ เก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน รายการเล่าสู่กันฟัง และรายการสบาย…สบายหลังข่าว โดยวิธีพิเศษ

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content