วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > “ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างปรับปรุงอาคารพิกุลทองล่ำซำ เพื่อเป็นที่ทำการศูนย์ธุรกิจลูกค้า SMEs ศูนย์จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม สายงานกิจการสาขา 1 และศูนย์จัดเก็บเอกสารสำคัญ สายงานกิจการสาขา 1 โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์ “

“ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างปรับปรุงอาคารพิกุลทองล่ำซำ เพื่อเป็นที่ทำการศูนย์ธุรกิจลูกค้า SMEs ศูนย์จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม สายงานกิจการสาขา 1 และศูนย์จัดเก็บเอกสารสำคัญ สายงานกิจการสาขา 1 โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์ “

วงเงินงบประมาณ

9,483,000.00

วันที่ประกาศ : 19 ก.ค. 2561

ดาวน์โหลดเอกสาร