วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างที่ปรึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับ Big Data Platform สำหรับพัฒนาศักยภาพของพนักงาน (Capability Development) ด้าน Data Analytics เพื่อมุ่งสู่การเป็น Data Driven Organization โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างที่ปรึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับ Big Data Platform สำหรับพัฒนาศักยภาพของพนักงาน (Capability Development) ด้าน Data Analytics เพื่อมุ่งสู่การเป็น Data Driven Organization โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วงเงินงบประมาณ

2,400,000.00

วันที่ประกาศ : 11 มิ.ย. 2561

ดาวน์โหลดเอกสาร