วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร ทางสถานีโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ช่อง TNN 24 รายการ หมอเงิน หมอความ โดยวิธีพิเศษ

ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร ทางสถานีโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ช่อง TNN 24 รายการ หมอเงิน หมอความ โดยวิธีพิเศษ

วงเงินงบประมาณ

642,000.00

วันที่ประกาศ : 3 มี.ค. 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร