วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างเหมาบริการทำความสะอาด ธนาคารออมสินสาขาเทสโก้โลตัส ท่ายาง เขตเพชรบุรี ธนาคารออมสินภาค 4 โดยวิธีตกลงราคา

ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างเหมาบริการทำความสะอาด ธนาคารออมสินสาขาเทสโก้โลตัส ท่ายาง เขตเพชรบุรี ธนาคารออมสินภาค 4 โดยวิธีตกลงราคา

วงเงินงบประมาณ

150,000.00

วันที่ประกาศ : 9 ม.ค. 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร