วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง เรือง จ้างเหมาบริการสำหรับการให้บริการเครื่องรับบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (EDC) โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศราคากลาง เรือง จ้างเหมาบริการสำหรับการให้บริการเครื่องรับบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (EDC) โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

1,292,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

1,292,000.00

วันที่ประกาศ : 20 ส.ค. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content