วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง เช่าต่อสัญญาพิ้นที่ตั้งเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารออมสินนอกสถานที่ บ้านเลขที่ 91 หมู่ที่ 1 ตำบลด่านทับตะโก อำเภอจอมบึง จ.ราชบุรี โดยวิธีตกลงราคา

ประกาศราคากลาง เช่าต่อสัญญาพิ้นที่ตั้งเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารออมสินนอกสถานที่ บ้านเลขที่ 91 หมู่ที่ 1 ตำบลด่านทับตะโก อำเภอจอมบึง จ.ราชบุรี โดยวิธีตกลงราคา

วงเงินงบประมาณ

180,000.00

วันที่ประกาศ : 23 ก.พ. 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร