วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงสำนักงานศูนย์สินเชื่อธุรกิจลูกค้า SMEs 4 ประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงสำนักงานศูนย์สินเชื่อธุรกิจลูกค้า SMEs 4 ประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วงเงินงบประมาณ

790,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

790,000.00

วันที่ประกาศ : 25 มี.ค. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร