วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง จ้าง ออกแบบ ติดตั้ง ตกแต่งบูธ และรื้อถอน สำหรับการจัดบูธกิจจกรรมส่งเสริมการขายทรัพย์สินรอการขาย ประจำปี 2566 โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศราคากลาง จ้าง ออกแบบ ติดตั้ง ตกแต่งบูธ และรื้อถอน สำหรับการจัดบูธกิจจกรรมส่งเสริมการขายทรัพย์สินรอการขาย ประจำปี 2566 โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

1,100,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

1,020,000.00

วันที่ประกาศ : 28 ก.พ. 2566

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content