วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบริการพัฒนาบุคลากรฝึกอบรมโครงการ GSB Talent Innovation Grand Slam โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบริการพัฒนาบุคลากรฝึกอบรมโครงการ GSB Talent Innovation Grand Slam โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วงเงินงบประมาณ

1,631,720.00

วันที่ประกาศ : 30 ก.ค. 2563

ดาวน์โหลดเอกสาร