วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง จ้างพิมพ์เช็คและขนส่งเช็คธนาคารออมสิน โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศราคากลาง จ้างพิมพ์เช็คและขนส่งเช็คธนาคารออมสิน โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

6,106,200.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

6,106,200.00

วันที่ประกาศ : 19 ส.ค. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content