วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง จ้างพัฒนาระบบงาน CardM เพื่อรองรับธุรกรรมการชำระเงิน e-Commerce ของบัตรเดบิต โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศราคากลาง จ้างพัฒนาระบบงาน CardM เพื่อรองรับธุรกรรมการชำระเงิน e-Commerce ของบัตรเดบิต โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

9,749,968.89

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

9,749,968.89

วันที่ประกาศ : 27 ธ.ค. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content