วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง จ้างพัฒนาและปรับปรุงระบบ CBS ในส่วนของ e-KYC เพื่อรองรับนโยบาย Digital identity (การให้บริการ NDID Mode 2) โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศราคากลาง จ้างพัฒนาและปรับปรุงระบบ CBS ในส่วนของ e-KYC เพื่อรองรับนโยบาย Digital identity (การให้บริการ NDID Mode 2) โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

12,378,877.96

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

12,378,877.96

วันที่ประกาศ : 16 ก.ย. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content