วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง จ้างผลิตและวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารบนป้ายโฆษณาในสถานีขนส่งผู้โดยสารหมอชิต โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศราคากลาง จ้างผลิตและวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารบนป้ายโฆษณาในสถานีขนส่งผู้โดยสารหมอชิต โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

1,750,520.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

1,750,520.00

วันที่ประกาศ : 21 ก.ย. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร