วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง จ้างผลิตและวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร ในรายการ “ซุปตาร์พาฟิน” ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง GMM 25 โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศราคากลาง จ้างผลิตและวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร ในรายการ “ซุปตาร์พาฟิน” ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง GMM 25 โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

3,120,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

3,120,000.00

วันที่ประกาศ : 9 ก.ค. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content