วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง จ้างผลิตและวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ทางสื่อ Social Media ของ อีเจี๊ยบเลียบด่วน Fanpage โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศราคากลาง จ้างผลิตและวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ทางสื่อ Social Media ของ อีเจี๊ยบเลียบด่วน Fanpage โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

674,100.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

674,100.00

วันที่ประกาศ : 2 ธ.ค. 2563

ดาวน์โหลดเอกสาร