วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง จ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศราคากลาง จ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน โดยวิธีคัดเลือก

วงเงินงบประมาณ

4,307,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

4,307,000.00

วันที่ประกาศ : 3 พ.ย. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content