วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง จ้างปรับปรุงซ่อมแซมธนาคารออมสินสาขาปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศราคากลาง จ้างปรับปรุงซ่อมแซมธนาคารออมสินสาขาปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

วงเงินงบประมาณ

888,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

888,000.00

วันที่ประกาศ : 23 พ.ย. 2563

ดาวน์โหลดเอกสาร