วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง จ้างปรับปรุงพื้นที่เพื่อจัดตั้งเป็นศูนย์ย่อยควบคุุมและบริหารหนี้ธนาคารออมสินเขตนครราชสีมา 2 จังหวัดนครราชสีมา (ที่ตั้งธนาคารออมสินสาขาถนนจอมพล) โดยวิธีพิเศษ

ประกาศราคากลาง จ้างปรับปรุงพื้นที่เพื่อจัดตั้งเป็นศูนย์ย่อยควบคุุมและบริหารหนี้ธนาคารออมสินเขตนครราชสีมา 2 จังหวัดนครราชสีมา (ที่ตั้งธนาคารออมสินสาขาถนนจอมพล) โดยวิธีพิเศษ

วงเงินงบประมาณ

1,920,000.00

วันที่ประกาศ : 10 มี.ค. 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร