วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > “ประกาศราคากลาง จ้างปรับปรุงซ่อมแซมป้ายของธนาคารออมสินสาขาหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรีโดยวิธีตกลงราคา “

“ประกาศราคากลาง จ้างปรับปรุงซ่อมแซมป้ายของธนาคารออมสินสาขาหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรีโดยวิธีตกลงราคา “

วงเงินงบประมาณ

380,400.00

วันที่ประกาศ : 3 ก.พ. 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร