วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง จ้างบำรุงรักษาระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ระยะเวลา 2 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศราคากลาง จ้างบำรุงรักษาระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ระยะเวลา 2 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วงเงินงบประมาณ

2,272,993.51

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

2,200,000.00

วันที่ประกาศ : 5 มี.ค. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร