วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > “ประกาศราคากลาง จ้างบำรุงรักษาการจ้างพัฒนาโปรแกรมระบบงานสงเคราะห์ชีวิตเพื่อรองรับการให้บริการรับชำระเงินฝากสงเคราะห์ชีวิตเพื่อรองรับการให้บริการรับชำระเงินฝากสงเคราะห์ชีวิตและครอบครัว ผ่านบริการออมสิน Internet Banking ฝ่ายพัฒนาระบบงานบริการลูกค้า ธนาคารออมสิน โดยวิธีตกลงราคา “

“ประกาศราคากลาง จ้างบำรุงรักษาการจ้างพัฒนาโปรแกรมระบบงานสงเคราะห์ชีวิตเพื่อรองรับการให้บริการรับชำระเงินฝากสงเคราะห์ชีวิตเพื่อรองรับการให้บริการรับชำระเงินฝากสงเคราะห์ชีวิตและครอบครัว ผ่านบริการออมสิน Internet Banking ฝ่ายพัฒนาระบบงานบริการลูกค้า ธนาคารออมสิน โดยวิธีตกลงราคา “

วงเงินงบประมาณ

150,984.00

วันที่ประกาศ : 24 ก.พ. 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร