วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง จ้างบำรุงรักษาระบบงาน Mobile HR API ระยะเวลา 4 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศราคากลาง จ้างบำรุงรักษาระบบงาน Mobile HR API ระยะเวลา 4 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วงเงินงบประมาณ

3,474,504.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

3,474,504.00

วันที่ประกาศ : 26 ก.ค. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร