วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง จ้างบริหารจัดการและผลิตคอนเทนต์ Facebook Fanpage ออมสินห่วงใย ส่งกำลังใจให้สังคม โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศราคากลาง จ้างบริหารจัดการและผลิตคอนเทนต์ Facebook Fanpage ออมสินห่วงใย ส่งกำลังใจให้สังคม โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

995,100.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

995,100.00

วันที่ประกาศ : 22 ธ.ค. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content