วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาออกแบบและพัฒนาระบบนวัตกรรมองค์กร (Corporate Innovation System : CIS) โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาออกแบบและพัฒนาระบบนวัตกรรมองค์กร (Corporate Innovation System : CIS) โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

1,632,509.40

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

1,632,509.40

วันที่ประกาศ : 29 ส.ค. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content