วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาเพื่อสอบทานแบบไม่เปิดเผยตน (Mystery Shopping) ตามเกณพ์ Market Conduct

ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาเพื่อสอบทานแบบไม่เปิดเผยตน (Mystery Shopping) ตามเกณพ์ Market Conduct

วงเงินงบประมาณ

3,423,700.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

3,384,376.00

วันที่ประกาศ : 4 ต.ค. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content