วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำนโยบายด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cybersecurity Policy) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำนโยบายด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cybersecurity Policy) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วงเงินงบประมาณ

2,000,000.00

วันที่ประกาศ : 23 มิ.ย. 2563

ดาวน์โหลดเอกสาร