วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง จ้างทำ Template Website เพื่อส่งเสริมกิจกรรมสื่อสารการตลาดดิจิทัล โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศราคากลาง จ้างทำ Template Website เพื่อส่งเสริมกิจกรรมสื่อสารการตลาดดิจิทัล โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

7,000,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

7,000,000.00

วันที่ประกาศ : 3 ธ.ค. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content