วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง จ้างทำเข็มกลัดรางวัล โครงการให้รางวัลจริยธรรมและจรรยาบรรณ ธนาคารออมสิน ประจำปี 2565

ประกาศราคากลาง จ้างทำเข็มกลัดรางวัล โครงการให้รางวัลจริยธรรมและจรรยาบรรณ ธนาคารออมสิน ประจำปี 2565

วงเงินงบประมาณ

4,247,500.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

3,999,991.70

วันที่ประกาศ : 19 ก.ค. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร