วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > “ประกาศราคากลาง จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ผู้มีใบอนุญาตนายหน้าประกัน ธนาคารออมสินภาค 16 โดยวิธีตกลงราคา “

“ประกาศราคากลาง จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ผู้มีใบอนุญาตนายหน้าประกัน ธนาคารออมสินภาค 16 โดยวิธีตกลงราคา “

วงเงินงบประมาณ

224,700.00

วันที่ประกาศ : 4 เม.ย. 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร