วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง จ้างทำปฏิทินตั้งโต๊ะ ประจำปี 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์

ประกาศราคากลาง จ้างทำปฏิทินตั้งโต๊ะ ประจำปี 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

8,000,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

7,700,000.00

วันที่ประกาศ : 18 ก.ค. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร