วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง จ้างทำซองพลาสติก จำนวน 2 รายการ โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศราคากลาง จ้างทำซองพลาสติก จำนวน 2 รายการ โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

1,233,060.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

1,233,060.00

วันที่ประกาศ : 26 ส.ค. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content