วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง จ้างจัดงานและออกแบบจัดทำบูธงานมหกรรมร่วมใจแก้หนี้ ครั้งที่ 1 โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศราคากลาง จ้างจัดงานและออกแบบจัดทำบูธงานมหกรรมร่วมใจแก้หนี้ ครั้งที่ 1 โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

5,601,985.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

5,601,985.00

วันที่ประกาศ : 25 ต.ค. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content