วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง จ้างขนย้ายเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ยี่ห้อ WINCOR ที่หมดอายุการใช้งาน จำนวน 607 เครื่อง จัดเก็บ ณ สถานที่ ที่ธนาคารกำหนด โดยวิธีสอบราคาเพื่อการพาณิชย์

ประกาศราคากลาง จ้างขนย้ายเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ยี่ห้อ WINCOR ที่หมดอายุการใช้งาน จำนวน 607 เครื่อง จัดเก็บ ณ สถานที่ ที่ธนาคารกำหนด โดยวิธีสอบราคาเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

3,014,468.20

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

3,014,468.20

วันที่ประกาศ : 7 ก.ค. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร