วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง งานจ้างพัฒนาระบบงาน Base24 เพื่อรองรับธุรกรรมการชำระเงิน e-Commerce ของบัตรเดบิต โดยวิธีวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศราคากลาง งานจ้างพัฒนาระบบงาน Base24 เพื่อรองรับธุรกรรมการชำระเงิน e-Commerce ของบัตรเดบิต โดยวิธีวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

5,831,948.25

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

5,831,948.25

วันที่ประกาศ : 23 ธ.ค. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content