วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลางเช่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ชุดสาขา ระยะเวลา 5 ปี โดยวิธีสอบราคาเพื่อการพาณิชย์

ประกาศราคากลางเช่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ชุดสาขา ระยะเวลา 5 ปี โดยวิธีสอบราคาเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

4,557,300.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

4,557,300.00

วันที่ประกาศ : 4 มิ.ย. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content